ELIN ROSSING (f. 1964 Bergen) ønsker å frembringe det organiske og det musiske ved menneskets vesen - det usagte og usynlige som skaper undring hos betrakteren. «Alt henger sammen med alt» - Eller «Alt» handler i bunn og grunn om møter og kommunikasjon eller fravær av kommunikasjon i møter. Hun arbeider i forskjellige teknikker med hovedvekt på maleri, grafikk (D.g.a) og skulptur. Elin Rossing er for tiden bosatt i Lillehammer og har verksted på "Fabrikken", som er en samlokalisering for kulturnæringer. Vi møter i samspill utfordringer og gleder. Vi møtes på forskjellige plan. For henne skjer møter i abstrakt form og i konkret form. For å kunne møte dette usagte og det som er usynlig for øyet, bruker Rossing improvisasjon som arbeidsform. Hun må kunne takle det uforutsette i møtet med det som oppstår i arbeidet, og alle bilder blir til underveis. Rossing har i løpet av de siste tre årene hatt flere større utsmykningsoppdrag, bl.a. Sparebanken Hedmark ved Stor-Elvdal ungdomsskole, Tyrili-stiftelsen og Tretten alders- og sykehjem.

© 2017 Soli Brug